ČESKÁ BŘIDLICE

  • ČESKÁ BŘIDLICE
  • ČESKÁ BŘIDLICE
  • ČESKÁ BŘIDLICE

Projekty


Výzkum využití anorganického pojiva na bázi geopolymerů pro přípravu kompozitních břidličných materiálů CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010551

Cílem projektu je ověřit, zda je možné při výrobě kompozitních břidličných materiálů aplikovat pojivo na bázi přírodního anorganického materiálu. Jedná se o inovativní postup zpracovaní konglomerované břidlice, kdy výsledný výrobek by mohl vedle dobrých mechanických vlastností disponovat i výbornou tepelnou odolností, nehořlavostí, ohnivzdorností a odolností proti stárnutí. Projekt je zaměřen na problematiku použíti anorganického pojiva pro přípravu kompozitních břidličných materiálů, protože v současné době se pro výrobu těchto produktů používají pouze organické polymerní pryskyřice. Velkým přínosem výstupů projektu je skutečnost, že při inovativní přípravě kompozitních břidličných materiálů bude možné zpracovat méně jakostní břidlici a zbytky, které vznikají při opracování vysokojakostní břidlice a tím využít ložisko dolu téměř na 100 %. Pokud bude při použití pojiva na bázi geopolymerů dosáhnuto předpokládaných vlastností materiálu, bude pak možné zavést sériovou výrobu nových výrobků což povede k navýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Pořízení technologií za účelem rozšíření výroby firmy Důl Radim a.s. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006821

Cílem projektu je rozšíření výrobní činnosti firmy Důl Radim, a.s. prostřednictvím pořízených technologií a vznikem nových pracovních míst. Účelem projektu je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti firmy Důl Radim, a.s., která je malým podnikatelem. Projekt tak přispívá k rozvoji Moravskoslezského kraje a podporuje zvyšování zaměstnanosti. . Předmětem projektu je nákup strojů k podpoře těžby a převozu kameniva z dolu k dalšímu zpracování. Dále je předmětem projektu kompletní strojní technologie ke zpracování vytěženého břidlice. Nové strojní technologické zařízení na sebe navazuje podle nutnosti mechanice v logickém pořadí od vytěžení kamene, přes jeho zpracování až k exportu do prodeje. BŘIDLICE

Rychlé odkazyPotřebujete více informací?
Napište nám.